HR Advies

Organisatie Advies

Overal ter wereld proberen HR-afdelingen te veranderen van een uitvoerende dienst naar een strategische partner. Bij de helft van de organisaties zijn de wijzigingen nu in volle gang, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer.
HR-professionals worden steeds meer uitgedaagd om daarop te anticiperen en HR-strategie werkelijk te laten wortelen. Het resultaat daarvan moet een efficiënter werkende organisatie opleveren die concurrerend is en een hogere winstmarge kent. Maar dat betekent wel dat de HR-professional andere vaardigheden moet ontwikkelen. Investeren in ontwikkeling en het volgen van opleidingen moeten dat mogelijk maken.
Van Overveld HR kan organisaties en individuen in dit proces begeleiden.

Persoonlijk Advies

Coaching
Organisaties moeten meebewegen met de dynamiek van hun werkgebied. Dat vereist steeds aandacht voor de competenties van de medewerkers. Bij het ontwikkelen daarvan ontstaat doorgaans een dilemma. Opdrachtgevers kijken naar coaching vanuit de huidige functie-eisen. Terwijl medewerkers volledig zicht willen krijgen op hun toekomstige potentieel voor de organisatie. Van Overveld HR biedt een uitweg. Onze meerwaarde ligt in het verbinden van bedrijfsmatige en individuele belangen. Door de effectiviteit van een medewerker binnen de organisatie centraal te stellen, dienen we de doelen van beide partijen.
Van Overveld HR geeft professionals en managers de ruimte om hun sterke kanten te tonen. Daartoe reflecteren we hun (on)vermogens, versterken hun realiteitszin en benadrukken de eigen verantwoordelijkheid in het coachingsproces. Onze uitgangspunten hiervoor zijn eerlijkheid, gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen. De sterke punten van een coachee vormen onze insteek.

Assessment Centers
Onze Assessment Centers geven zicht op de sterke en de verder te ontwikkelen kanten van een (toekomstig) medewerker.
Het Assessment Center geeft niet alleen zicht op iemands persoonlijke en intellectuele kwaliteiten, maar ook op de gedragsvaardigheden die essentieel zijn voor het functioneren in de praktijk. Dit wordt gedaan met behulp van psychologische testen, interviews en praktijksimulaties waardoor wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke validiteit.
Onze Assessment Centers worden professioneel voorbereid. Dat wil zeggen een gedegen overleg met onze opdrachtgevers over de specifieke vraagstelling. Bij een selectieassessment wordt er een goede functie- en competentieanalyse uitgevoerd. Wij ontwikkelen dan ook Assessment Centers op maat!

Outplacement
Als werkgever en werknemer besluiten om uit elkaar te gaan kunnen daar verschillende redenen aan ten grondslag liggen: reorganisatie, fusie of een verschil in verwachtingen. Dit betreft zowel individuen als groepen werknemers. Van Overveld HR ondersteunt het gehele proces met een op maat gemaakt outplacement programma, dat er op gericht is om de stap naar een nieuwe werkkring voorspoedig te laten verlopen. Als uitgangspunt hanteren wij de wensen en behoeften van zowel werknemer als werkgever.

Waarom Van Overveld HR?
Van Overveld HR werkt met professionals op HBO/ WO niveau, die een ruime ervaring hebben op het gebied van outplacement, coaching en arbeidsmarktbenadering. Ervaren consultants die zich onderscheiden door een proactieve houding en een focus op resultaat.
In onze werkwijze staat de mens centraal. Een actieve persoonlijke begeleiding gedurende het traject, op ontwikkelpunten gerichte trainingen en heldere coaching.
Omdat organisaties en mensen verschillen, kan Van Overveld HR tezamen met u een op uw situatie gericht traject samen stellen.